NOVI II (Nomesco Nososco)

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektet genomförs som ett samnordiskt projekt i Nomesko-Nososko regi. Ett viktigt resultat av arbetet i 2021 är att inhämtning via hemsidor inte kan fylla alla de behov av data, som kan behövas för övervakningssystemet. Under 2022 planeras projektet fortsätta med frågeställningar om såväl vilka data som ska fångas som vilken teknisk utformning (infrastruktur) som kan behöva byggas upp. Tillkommande uppgifter år 2022: • utreda under vilka förutsättningar och på vilka villkor statistikmyndigheterna i olika länder kan lämna denna information kvartalsvis /på månadsnivå. • utveckla data insamlingssystemet i samarbete med ländernas statistikmyndigheter •Beskrivelse af fremtidig driftsorganisation inkl. krav till bemandning, teknisk infrastruktur og ekonomisk ramme.

Senast uppdaterad:
2023-06-07 15:35