Udvalgsekretær i Arbejdsmarkedsudvalget

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Norges Ministerråds visjon 2030 har som ambisjon at Norden skal være verdens mest bæredyktige og integrerte region i 2030. Det nordiske samarbeidet jobber for en mer inkluderende, integrert, likestilt og sammenhengende region. Aktivitetene i Arbeidsmarkedsutvalget skal bidra til å realisere visjonen, og blir derfor også styrt av de strategiske prioriteringer som er forbundet med visjonen. Utvalgssekretæren tjener Arbeidsmarkedsutvalget under EK-A, på vegne av det Nordiske Ministerråds sekretariat og har som oppgave å styre det daglige administrative arbeidet og støtte formannskapet. Løpende oppgaver omfatter styring av prosjekter finansiert av utvalget og støtte til utvalgsmedlemmerne i vurderingen av disse, samt arbeid med å samle inn og evaluere søknader om prosjektfinansiering. Utvalgssekretæren har også som oppgave å skrive/levere materiale og information fra utvalget til ministersekretariatet for ytterligere formidling til Ministerrådet (MR-A) og Embetsmannskomitéen (EK-A).

Senast uppdaterad:
2023-03-15 15:10