NORDBUK analys av tillgänglighet NORDEN 0-30

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektet innebär en extern utvärdering av tillgängligheten i stödprogrammet Norden 0-30. Utvärderingen genomförs med underlag från enkäter och intervjuer och ska resultera i rekommendationer som kan stärka programmets tillgänglighet.

Senast uppdaterad:
2021-10-11 09:30