Debutantseminarer på Biskops Arnö 2020

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Debutantseminariet på Biskops Arnö ska samla och utbyta erfarenheter från skönlitterära debuterande författare från alla de nordiska länderna, Färöarna, Grönland, Åland samt Sápmi. Seminariet ska även lyfta och samtala om samtida litterära frågor samt utvidga förståelsen för de olika nordiska språken och få nya läsare. Utöver detta ska seminariet stimulera utvecklingen av nya nordiska författarskap samt bidra till förutsättningar för framtida kontakter, samarbeten, uppdrag eller arbetstillfällen för och mellan deltagande författare eller andra relevanta parter.

Senast uppdaterad:
2020-12-06 19:35