NVL - Nordisk Netværk for Voksnes Læring - programperiode 2018 - 2024

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) er Nordisk Ministerråds program for voksnes læring. NVL’s målsætning er at fremme livslang læring og fokuserer på tværsektorielt samarbejde og Nordisk Ministerråds prioriterede indsatsområder. NVL’s hovedopgaver er bl.a. at fremme udvikling og implementering af strategier for livslang læring og kompetenceudvikling, bidrage til personlig udvikling og demokratisk deltagelse, fremme samspillet med Nordplus Voksen rammeprogrammet samt at informere struktureret og strategisk om erfaringer og resultater fra det nordiske samarbejde og skabe synergi i forhold til det internationale, herunder især det europæiske, samarbejde om voksnes læring.

Senast uppdaterad:
2023-03-09 11:41