Sekreterare för Arbetsmiljöutskottet 2019 + 2020

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Arbetsmiljöutskottet skall arbeta för att stärka och utveckla det nordiska samarbetet inom arbetsmarknadspolitik och arbetsmarknadsinriktad forskning. Utskottssekreteraren skall stödja utskottet i detta arbete, inkl. genomförandet av Arbetsmiljöutskottets årliga verksamhetsplaner samt MR-A’s samarbetsprogram för åren 2018-2021. Att utföra de uppgifter som åligger sekreteraren för Arbetsmiljösutskottet i enlighet med de instruktioner som Ämbetsmannakommittén för Arbetsliv (ÄK-A) givit, och som finns närmare beskrivet i mandatet för utskottssekreterare under ÄK-A. Uppgifter inkluderar: - Två ordinarie utskottsmöten under året: ett under våren och ett under hösten. - Kontinuerlig kontakt och information med medlemmarna i utskottet, Nordiska Ministerrådets Sekretariat och projektledare. - Arbeta med att samla in och utvärdera ansökningar om projektmedel. - Sköta kontakten med de projekt som finansieras av utskottet och att stödja utskottsmedlemmarna med att utvärdera dessa. - Leverera m

Senast uppdaterad:
2021-10-11 11:00