Undersøgelse af undervisningen af de nordiske sprog i Nordens grundskoler

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Formålet med projektet er at undersøge om de sidste års mange didaktiske og innovative tiltag i nabosprogsundervisningen og undervisningen af de nordiske sprog som fremmedsprog i Norden har haft indflydelse på undervisningen af disse to fagområder i udskolingen i grundskolen. Udgangspunktet for undersøgelsen er to hovedspørgsmål: 1) hvordan og i hvilket omfang undervises der i nordisk sprog og nordiske emner i undervisningen 7. – 9. klasse i grundskolen? og 2) Hvilke holdninger har læreren til at undervise i de nordiske sprog og emner? For at får svar på disse spørgsmål vil der blive gennemført en undersøgelse blandt lærerne i udskolingen i de nordiske lande. Undersøgelsen tænkes gennemført i tre faser, en kvantitativ spørgeskemundersøgelse, kvalitative interviews og en analysefase.

Senast uppdaterad:
2022-06-23 13:35