SPROGSAMARBEJDET - Perlespråkkurser 2019-2021

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

De nordiske perlene – Fondet for dansk-norsk samarbeid (Lysebu og Schæffergården), Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland og Voksenåsen – senter for svensk-norsk samarbeid samt Nordens folkhögskola Biskops Arnö – har i mange år ar-rangert kurs i dansk, norsk, svensk og finsk for lærerstudenter fra hele Norden. Kurse-ne administreres av en styregruppe med representanter fra alle de nordiske perlene. Formålet med kursvirksomheten er å stimulere barns og unges interesse for og kunn-skap om språk og kultur i Norden gjennom utdanning av framtidige lærere og bistå læ-rerstudentene med å etablere framtidige nordiske nettverk. Perlekursene, som delvis er finansiert av Nordisk ministerråd, omfatter de kurs som ikke tilbys innenfor rammen av perlenes bilaterale virksomhet. Perlekursenes program er først og fremst et introduk-sjonskurs i nabospråk og kunnskap om de nordiske nabolandene.

Senast uppdaterad:
2021-05-19 14:18