Nordisk bestillerdialog om grønne løsninger

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

En bestillerdialog er en form for markedsdialog der den offentlige oppdragsgiveren kommuniserer med markedet om deres behov. Formålet er at dialogen etablerer grunnlaget for en eller flere anskaffelser. Markedet har mer insentiv for å utvikle helt nye løsninger når det er mer enn en oppdragsgiver som er aktuell kjøper. Å samle innkjøpere med like behov for deretter å utfordre markedet sammen er en effektiv måte å skape et større marked for nyutviklede løsninger. Prosjektet ønsker å oppnå at de nordiske byene får kunnskap om hvordan de også i fremtiden kan samarbeide med andre offentlige oppdragsgivere for å utfordre markedet i fellesskap bedre.

Senast uppdaterad:
2022-01-27 10:56