Norges ordførerskap 2022: Risikovurdering og reintegrering av radikaliserte i Norden - Komparativ analyse og anbefalinger

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Alle de nordiske landene har utviklet strukturer og tiltak for risikovurderinger og reintegrering til samfunnet av radikaliserte individer (herunder personer som er straffedømt for terror og personer som trenger hjelp til å bryte ut fra ekstreme miljøer og/eller tankesett). Det overordnede målet med prosjektet er å styrke det forebyggende arbeidet mot terror. Prosjektet skal legge til rette for kunnskapsoverføring mellom landene, bidra til policyutvikling og identifisere effektive metoder og tiltak for risikovurderinger og reinegrering av radikaliserte individer.

Senast uppdaterad:
2024-01-19 14:35