Art as a catalyst for change

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Hur kan vi göra samhällen mer inkluderande, säkra, resilienta och hållbara med alla de utmaningar vi idag står inför med klimatförändringar, social ojämlikhet och ekonomisk instabilitet? Hur kan vi akkumulera förändring genom konst som inspirerar till kollektivitet och socialt engagemang för en bättre gemensam framtid? De två Talk programmen "Art as a catalyst for change" tar vara på de avgörande konversationer vi måste ha för att kunna förbereda oss för det som komma skall. Det är dags att öppna ögonen och börja handla.

Senast uppdaterad:
2023-01-30 10:42