Patientsäkerhet i Norden - Joint Nordic framework for knowledge and skills in patient safety

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

WHO:s globala handlingsplan för patientsäkerhet 2021-2030 uppmuntrar alla länder att implementera en läroplan för patientsäkerhet för utbildning av all vårdpersonal. WHO publicerade en patientsäkerhetsläroplan för medicinska skolor 2009 och en multiprofessionell utgåva 2011. Flera länder har antagit innehållet i läroplanen i sina utbildningsprogram för vårdpersonal. Men i de nordiska länderna varierar utbildningens krav, vägledning och innehåll. Mellan de nordiska patientsäkerhetsmyndigheternas tjänstemän har ett behov av att beskriva och uppmuntra genomförandet av en gemensam utbildningsram insetts. Syfte och mål: Syftet med detta projekt är att introducera ett gemensamt ramverk för kunskap och färdigheter inom patientsäkerhet till de nordiska länderna som kan användas av utbildningsinstitutioner, läroboksleverantörer och andra intressenter inom patientsäkerhetsundervisning och -lärning

Senast uppdaterad:
2023-11-13 14:18