Konstnärkollegiet i Rom år 2019 (Circolo Scandinavo)

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Skandinaviska Föreningens Konstnärshus i Rom stärker mobilitet, nätverk och konstnärlig produktion för och av nordiska konstnärer genom att upprätthålla ett nordiskt residensprogram i Rom som bidrar till att öka kännedomen om Nordisk konst och kultur i Italien. Konstnärsresidenset organiserar och samarbetar med/inom olika lokala konst- och kulturarrangemang i Rom och ordnar till exempel konstnärsmöten och en nordisk filmfestival. Samarbetet med lokala aktörer för att hjälpa residenskonstnärerna med att skapa nya kontakter och nätverk samt utveckla individuella projekt är viktigt.

Senast uppdaterad:
2019-12-20 09:57