Nordisk toppmöte för psykisk hälsa 2021

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Under det finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet ordnas det fjärde samnordiska toppmötet om psykisk hälsa 18-19.11. 2021 i Helsingfors, Finland. Toppmötet ordnas av föreningen MIELI Psykisk hälsa Finland rf på uppdrag av finska Social- och hälsovårdsministeriet och i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Det nordiska toppmötet om psykisk hälsa har som målsättning att lyfta fram samhällsåtgärder som stöder den psykiska hälsan, bygger psykisk krisberedskap och förstärker den nordiska välfärdsstaten. På toppmötet diskuteras teman kring återuppbyggnaden av den psykiska hälsan efter coronapandemin i de nordiska länderna. Toppmötet samlar inbjudna experter, politiker, forskare, brukare och fackfolk från alla de nordiska länderna till att gemensamt mötas kring nordiska diskussioner om psykisk hälsa. Toppmötet ordnas som ett hybridmöte med deltagare både på plats i Helsingfors och deltagare via webben.

Senast uppdaterad:
2022-09-06 14:45