Forskarutbyte mellan de nordiska utrikespolitiska instituten

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Syftet med projektet är att skapa positivt mervärde för de nordiska utrikespolitiska instituten genom att upprätta et program (2016-20) för forskarutbyte mellan de nordiska utrikespolitiska instituten inom ramen för det finländska ordförandeskapets prioriteringsbudget. Projektet faller innanför internationellt samarbete. Målsättningen är att skapa ett flexibelt och administrativt sett lätt program som möjliggör forskarutbyte i enlighet med följande resultat: •Att öka utbytet mellan forskare i de nordiska utrikespolitiska instituten, •Att öka kunskapen samt tillförseln av kunskap inom Norden i frågor som berör Norden eller enskilda nordiska länder, •Att underlätta komparativ nordisk forskning, •Att sänka tröskeln för nordisk utrikespolitisk diskussion, •Ökat nordiskt forskarsamarbete genom gennemörande af forskningsprojekt

Senast uppdaterad:
2022-06-20 17:10