WGEMA-konferanse med seminar om fremtidens apotek NO

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Norge ønsker å styrke det nordiske samarbeidet på legemiddelområdet gjennom informasjon- og erfaringsutveksling på områder prioritert av Nordisk ministerråd gjennom WGEMAs mandat. Det vil avholdes et felles møte for WGEMA styret og de opprettede arbeidsgruppene innen temaene legemiddelmangler, prissammenligninger, produksjon og risikodeling. I tilknytning til dette møtet vil det holdes et fagseminar om pågående og planlagt arbeid med apotek- og grossistregelverket i de nordiske landene. Særlig fokus vil det være på nettsalg av legemidler og tilrettelegging for fremtidens apotek.

Senast uppdaterad:
2022-12-16 09:53