Overførelse af kriminelle til fortsat afsoning i hjemlandet

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Danmark vil en redegørelse og afholde en opfølgende konference. om overførsel af dømte personer. Formålet med redegørelsen er at skabe overblik over, hvordan de enkelte nordiske landes systemer fungerer. Best practice kan dermed videreformidles. Redegørelsen skal endvidere indeholde oplysninger om, hvilke nationaliteter der udgør hovedgrupperne af domfældte, der forsøges overført, samt hvilke konkrete udfordringer de nordiske lande oplever med de lande, der anmodes om overførelse til. Formålet med konferencen er, at deltagerne – på baggrund af redegørelsen – skal dele erfaringer og komme med konkrete forslag til, hvordan arbejdet med at overføre kriminelle udlændinge styrkes i praksis. Der lægges op til, at forslagene både kan vedrøre, hvordan arbejdsprocesserne generelt kan forbedres (internt), og hvordan de nordiske lande evt. kan samarbejde om at styke mulighederne for overførelse af domfældte til udvalgte modtagerlande (eksternt). Målet er at udarbejde 2-3 konkrete forslag.

Senast uppdaterad:
2021-06-22 10:26