Nordiskt nätverk för smittskydd och vårdhygien

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektets mål är att stärka nätverket mellan dem som arbetar med smittskydd och vårdhygien i Norden utifrån olika professioner inlusive läkare, sjuksköterskor,veterinärer, biomedicinska analytiker, biologer, miljötekniker med flera. En hemsida planeras med information om kurser, konferenser, anslag att söka, värdefulla publikationer och andra doument. För att nätverk skall vara väl fungerande behövs också regelbundna fysiska möten. Vi planerar en årligt möte i Göteborg med en kombination av föreläsningar och seminarier under 3 dagar där fortbildning kan ges och deltagarna får möjlighet att dela erfarenheterna från sina forsknings- och utvecklingsprojekt och knyta kontakter. Föreläsningar kan ges i större sal med plats för ca 100 personer och sändas som webinar på nätet. Seminarier planeras i mindre grupper med totalt 35-40 deltagare. Vi försöker genom frågor till deltagarna i närverket identifiera behov av kompetens som inte tillgodoses på hemuniversitetet.

Senast uppdaterad:
2022-10-19 13:09