IFI - Flere veje til uddannelse inden for pleje-og omsorgsområdet i Norden

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Dette projektoplæg bygger på et eksisterende projekt finansieret af Nordisk Ministerråd. I projektet indgår Foreningen Nydansker samt praktikere fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Fokus for projektet er at finde løsninger på den fælles nordiske udfordring med at tiltrække og uddanne tilstrækkeligt plejepersonale samt at sikre målgruppen af flygtninge varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Foreningen Nydansker ser en oplagt mulighed i at forsøge at rekruttere plejepersonale fra denne gruppe. I denne fase af projektet søges der midler til at forankre projektets erfaringer på nationalt politisk niveau. Vi ønsker at afholde en workshop for relevante repræsentanter for et nationalt strukturelt niveau, hvor temaer fra projektet kan diskuteres. Dette vil danne grundlag for udarbejdelsen af anbefalingsnotater, der skal formidles til politiske beslutningstagere i de fire deltagende lande.

Senast uppdaterad:
2020-09-14 15:53