Nordic ideas and values discussed in Latvia

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Norden och Baltikum har mycket gemensamt, och alltsedan Lettland återvann sin självständighet har landet letat efter inspiration och kunskap i Norden. Så är det än idag, och i nuvarande tider som tenderar att ge enkla svar på svåra frågor - ofta ej kompatibla med nordiska värderingar - är det av särskild vikt att främja och upprätthålla förtroendefulla relationer inom den nordisk-baltiska gemenskapen. Vi tror att det baltiska tillvägagångssättet gällande en rad aktuella samhällsproblem är relevant också för Norden. Genom att invitera nordiska talare till Lettland för att delta i samtal om inklusiva och hållbara samhällen baserade på förtroende och öppenhet ämnar vi att bygga vidare på dem existerande lokala nätverken samt stärka Nordens roll i regionen som en pålitlig samtalspartner - inte en "predikant". Ambitionen är att diskutera ideer och värderingar och leta efter regionala lösningar som kan inspirera till en större debatt på en global nivå.

Senast uppdaterad:
2020-10-09 14:17