Framtidens arbeidsmiljø

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Digitalisering reiser nye utfordringer for framtidens organisatoriske, fysiske og psykososiale arbeidsmiljø. I dette prosjektet vil vi undersøke koblinger mellom digital teknologi, nye ansettelsesformer og arbeidsmiljø. Prosjektet vil identifisere og utforske arbeidsmiljøutfordringer som oppstår i arbeid preget av 1) bruk av digital teknologi til å organisere arbeidet, og 2) som utføres utenfor et fast arbeidssted. Vi vil undersøke arbeidsorganiseringens rolle med et særlig fokus på plattformarbeid og mobilt arbeid hvor digital feltteknologi brukes til å styre, kontrollere og kommunisere med mobile arbeidere. I samarbeid med ledende forskere på arbeidsmiljø og plattformarbeid i Danmark, Finland, Norge og Sverige, vil vi utvikle et konseptuelt rammeverk for å identifisere arbeidsmiljørisikoer i framtidens arbeidsliv.

Senast uppdaterad:
2024-01-04 09:17