Arbejdsliv i Norden 2019-2021

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Denne rammekontrakt gjelder webmagasinene, Arbeidsliv i Norden og Nordic Labour Journal (AiN/NLJ), som utgis av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), OsloMet – Storbyuniversitetet. Webmagasinene AIN og NLJ skal fremme kunnskap og debatt om de nordiske modellene på arbeidslivsområdet. Herunder nasjonale politiske tiltak for å styrke sysselsetting, et velfungerende arbeidsmarked og et godt arbeidsmiljø. Dessuten skal webmagasinene bidra til kunnskap om parts- og trepartssamarbeidet som grunnleggende bærebjelker for arbeidsmarkedene i Norden.

Senast uppdaterad:
2022-05-12 10:36