Konstnärkollegiet i Rom år 2020 (Circolo Scandinavo)

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Skandinaviska Föreningens Konstnärshus i Rom stärker mobilitet, nätverk och konstnärlig produktion för och av nordiska konstnärer genom att upprätthålla ett nordiskt residensprogram i Rom som bidrar till att öka kännedomen om Nordisk konst och kultur i Italien. Konstnärsresidenset organiserar och samarbetar med/inom olika lokala konst- och kulturarrangemang i Rom. Samarbetet med lokala aktörer för att hjälpa residenskonstnärerna med att skapa nya kontakter och nätverk samt utveckla individuella projekt är viktigt.

Senast uppdaterad:
2021-11-26 11:02