Kvarkenrådet 2021-2024

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Kvarkenrådet är från och med 1.1.2021 Europas första helnordiska Europeisk Gruppering för Territoriell samverkan. Kvarkenrådet arbetar för att främja och utveckla en stark och livskraftig region genom gränsöverskridande samverkan. Med funktionen som en neutral samarbetsplattform verkar vi för alla medlemmar och aktörer inom Kvarkenregionen. Kvarkenrådet utvecklar regionen genom att: erbjuda en samarbetsplattform för alla aktörer i regionen minska och eliminera gränshinder öka regionens synlighet på nationell och europeisk nivå aktivt arbeta i flertalet europeiska nätverk tillvarata och främja regionens utveckling. Främst inom följande områden: näringsliv, utbildning, turism, forskning och utveckling, hälsovård, kultur, miljöfrågor, idrott, barn och unga samt kommunikationer och transportinfrastruktur.

Senast uppdaterad:
2023-08-21 15:15