Kunnskapsutvikling post Covid/ Knowledge development post Covid

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Et styrket nordisk samarbeid for bedre håndtering av kriser er vektlagt fra presidenskapet i Nordisk råd. Pandemien har understreket betydningen av kunnskap i møte med en krise og behovet for et nært samarbeid mellom landene. Prosjektet har to formål: å utveksle erfaringer og bidra til tverrfaglig samarbeid innen nye områder aktualisert av pandemien, som post-covid-19-syndrom, og å legge til rette for overføring av erfaringer, utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag og samarbeid om økt bruk av helsedata i kliniske studier. Prosjektet ses i sammenheng med Nordic Commons, som på sikt vil utgjøre en viktig infrastruktur for gjennomføring av kliniske studier. Prosjektet vil ta utgangspunkt i områder der Norden har særlige fortrinn.

Senast uppdaterad:
2022-06-20 11:10