Dance Connection

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Målet med projektet är att stärka samarbetet mellan ungdomarna i nordiska länderna och Ryssland genom att organisera en serie evenemang under 2019/20: A) Nätverksaktiviteter i Helsingfors och St Petersburg. B) Dans sommarläger i Pskov. Projektet riktar sig till ungdomsgårdar, stads- och kommunadministrationer, icke-statliga organisationer som arbetar med ungdomar, statliga organisationer och medier. Projektet kommer också utveckla undervisningsmetoder för att lära ungdomar om jämställdhet och miljöskydd på lekfullt sätt samt möjliggöra diskussion om dessa frågor med ungdomar från Norden, där dessa element är en del av undervisning. Framgången kommer att mätas genom att analysera nya nätverk som projektet byggde och undervisningsresultat. Projektet genomförs av Nordkonst från Sverige och involverar partners från Finland, Norge och Ryssland.

Senast uppdaterad:
2021-12-17 11:27