Women InNovation

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Women InNovation är en global 1-dagars hybridkonferens för kvinnor inom hållbarhet - beslutsfattare, investerare, entreprenörer och organisationer - stödja kvinnliga grundare. I maj 2022 - med UN Woman - Vi kommer att utforska, koppla samman och dela idéer om hur vi kan minska könsgapet, stödja kvinnliga entreprenörer, uppmuntra investerare att stödja lika tillgång till finansiering och bygga blomstrande ekosystem som bygger på värde skapande, innovation och en hållbar framtid.

Senast uppdaterad:
2023-05-09 15:22