IFI Håndbok om integration af kvinder og implementeringsseminar om integration

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Prosjektet er todelt. Den ene delen går på å utarbeide en Hånbok som kan gi retningslinjer og si noe om hvordan man på best mulig måte kan arbeide for å få kvinner med flyktning og innvandrerbakgrunn i arbeid. Håndboken er rettet mot de som i praksis arbeider med å få disse gruppene inn på arbeidsmarkedet. Håndboken skal bygge den beste kunnskap og forskning på området. Den skal være i et kort og anvendelsesbar format som gjør den lett å bruke for relevante aktører. Den andre delen av prosjektet er gjennomføring av et implementeringsseminar som skal ha fokus på hvordan landene kan få til en bedre implementering av de nasjonale integreringsinnsatser. Det er ofte mange barrierer for å få resultater av den nasjonalt vedtatte integreringspolitikken på lokalt plan. På seminaret vil det være fokus på hvordan landene kan arbeide for å få til en god gjennomføring av sin sentrale politikk og hvordan man kan støtte lokale aktører i sin gjennomføring av politikken.

Senast uppdaterad:
2021-09-07 17:19