Nordiskt socialförsäkringsmöte 2020

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Syftet med NSFM är att vara ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter inom socialförsäkringen i Norden. Mötena ska också skapa ett ökat medvetande om ländernas socialförsäkringssystem och belysa systemens likheter och olikheter. Ökad förståelse för stärkt samarbete ska ge förutsättning för en positiv gemensam utveckling. Socialförsäkringarna diskuteras och ändras i alla nordiska länder. Konferensens titel 2020 ÄRJämställd och hållbar socialförsäkring i Norden – Utmaningar och krav på innovation.

Senast uppdaterad:
2022-06-21 15:26