Preparation of Nordic Bauhaus

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

I november 2021 gav de nordiska bygg- och boministrarna grönt ljus för att ta fram ett nordiskt program som en del av det nya europeiska New Bauhaus-initiativet. Det nordiska programmet godkändes våren 2022 av EU-kommissionen vad gäller mål och övergripande innehåll. Följande steg är lansering i Bryssel (juni 2022) och därefter en konferens kring hållbar träbyggande i Helsingfors (november 2022). Denna evenemang, samt fortsatta planeringen av det nordiska Bauhaus-programmet, som kallas "Nordic Carbon Neutral Bauhaus" kräver finansiellt stöd. Nordiska ministerrådet skulle vara en logisk finansiär (denna ansökan).

Senast uppdaterad:
2023-01-11 08:47