Stockholm+50 - Nordic Youth Engagement Follow-up

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Den här ansökan är om en fortsättning av det pågående projektet om ungdomsinvolvering kring Stockholm+50. Denna del två syftar till att säkerställa att detta arbete kan fortsätta där vi på LSU fortsätter att samarbeta globalt men där projektet och medlen från Nordiska Ministerrådet har större fokus på det fortsatta arbetet med inkludering av nordiska och baltiska unga i multilaterala klimat- och miljøprocesser. Vi planerar att genomföra ett nordiskt ministermöte med ungdomar under Stockholm+50, engagera unga i sido-event under Stockholm+50, ett nordiskt uppföljningsmöte som skall ske mellan ministrar och nordiska unga i samarbete med Nordiska Ministerrådet i slutet av 2022 vilket kan ses som ett "stock-taking" event där nordiska ungdomar och klimat- och miljöministrarna diskuterar vägen vidare.

Senast uppdaterad:
2023-10-05 09:24