Effective Health Communication for patient centered care in the digital era

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

LHL Internasjonal, Norge, har utviklet et kurs for helsearbeidere om effektiv helsekommunikasjon til pasienter og i årevis utdannet helsepersonell i flere land. Den gode kommunikasjonen er avgjørende for å etablere tillit, forståelse og motivasjon til å følge opp behandling. Den digitale distribusjonen av helserelaterte tjenester er nå en verdensomspennende trend. Med dette prosjektet ønsker vi å forstå utfordringene med å bytte fra fysisk til digital kommunikasjon med pasienter, for så utvide det opprinnelige helsekommunikasjonskonseptet med en ny digital modul. For å få til dette vil det bli holdt to seminarer, ett i 2022 i Latvia og ett online seminar i 2023, sammen med latviske (NGO Latvian Society against Tuberculosis) og russiske (Easy Breathing Fund) partnere, som aktivt bruker både helsekommunikasjonsprinsipper og telemedisin i sitt arbeid. Prosjektet vil gjennomføres i perioden fra november 2021 til april 2023.

Senast uppdaterad:
2022-02-25 10:56