Gadus morhua - The fish that can change our future

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

I tusenvis av år har skrei = atlantisk torsk svømt fra Barentshavet til Lofoten for å gyte. Lofotfolket har fanget fisken, hengt den opp og ført den ut i Europa og verden som tørrfisk i årtusener. Historien er viktig for planeten: selv om den demonstrerer bærekraftig forvaltning av naturressurser, viser den også hvordan et regionalt produkt kan skape sosial og økonomisk verdi for lokalsamfunn. Men hvor lenge vil denne kjærlighetshistorien mellom fisken og folket vare i tider med klimaendringer? Historien haster. Den inspirerer oss til å handle.

Senast uppdaterad:
2021-07-26 12:46