Cross-Country collaboration. Do Nordic values and Brazilian spirit accelerate meaningful innovation?

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Startup Guide, det danska förlaget, lanserar i år sin första Startup Guide i Brasilien, och därför vill vi vara värd för ett inspirerande internationellt föredrag i Brasilien, som kommer att utforska vikten av internationellt samarbete och tvärkulturell innovation. Modereras av Startup Guides grundare och VD Sissel Hansen och med branschledare, föredraget kommer att äga rum i den unika miljön vid South Summit i Rio Grande do Sul, en av de största ekonomierna i Brasilien med ett ökande innovations- och ekosystem för ny teknik. Målet är att bygga på tvärkulturellt samarbete för att påskynda meningsfull innovation och lösningar

Senast uppdaterad:
2023-06-08 15:59