ASuReMacro-A Sustainable and resilient macroalgal cultivation industry in the Nordic and Arctic region

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Kommerciel produktion af tangarter er allerede etableret i mindre skala i den nordiske og arktiske region, og industrien forventes at ekspandere betydeligt i de kommende år. For at sikre en bæredygtig makroalgeproduktion med en minimal indvirkning på det omgivende miljø og biomasseproduktion af højkvalitet, skal der indarbejdes en god dyrkningspraksis. Det foreslåede projekt, ASuReMacro, sigter mod at opbygge vidensgrundlaget til at udvikle en bæredygtig og modstandsdygtig makroalgeindustri i den nordiske og arktiske region. ASuReMacro vil gennem samarbejde med det norske KELPPRO-projekt definere, hvilke parametre, der skal indgå i et undersøgelsesprogram til fastlæggelse af baseline. Baseline skal skabe grundlaget for overvågning og miljøvurderinger med henblik på at tilpasse og opretholde en bæredygtig og modstandsdygtig makroalgedyrkning i færøske fjorde. ASuReMacro sigter også mod at udvikle en implementeringsplan for baseline-programmet.

Senast uppdaterad:
2023-08-30 17:47