Finlands ordförandeskapsaktiviterer år 2021 (S-sektor)

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektet består av aktiviteter för Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet år 2021 på social- och hälsosektorn. Aktiviteterna baserar sig på teman som prioriterats av ordförandeskapet och ÄK-S. Digitaliseringsinitiativ - Samarbete med Sveriges prioriteringsprojekt ”Vård och omsorg på distans” gällande förberedelser för Dubai World Expo. Man planerar evenemang och producerar brandingmaterial i samarbete med nordiska designhögskolor och VOPD-projektet under år 2021 som används under evenemang på Finlands och Sveriges nationella paviljonger gällande digitalisering i början av år 2022. Initiativ för att utveckla ÄK-S internationella samarbete - Samarbete med Finlands ambassad i Estland samt med de andra nordiska ambassaderna i Estland. Man arrangerar en tillställning om hälsa och digitalisering i profileringssyfte. Välfärdsekonomi - Virtuellt evenemang med WHO Euro om välfärdsekonomi. - Välfärdsekonomi som tema på Välfärdsforumet i december 2021 (man bekostar en ta

Senast uppdaterad:
2022-01-12 11:34