IFI - Fritidsjob som vej til integration

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Med projektet "Fritidsjob som vej til integration, trivsel og uddannelse i Norden" indsamles og deles viden og erfaringer om fritidsjob og deres betydning for unge med etnisk minoritetsbaggrund i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Aktører fra alle fire lande vil gennem projektet bringes sammen og lære af hinandens erfaringer, så de fremadrettet kan bruge fritidsjob som en vej til at styrke integration og livsmuligheder for unge med etnisk minoritetsbaggrund. Med projektet afdækkes og deles både strategier og konkrete eksempler på tilgange, aktiviteter, metoder og resultater ift. fritidsjob og deres betydning i de nordiske lande. Projektets resultater udbredes også til en større aktørkreds gennem en målrettet kommunikationsplan, der både anvender sociale medier, digitale platforme, publikationer og fællesskabsaktiviteter mellem og på tværs af lande.

Senast uppdaterad:
2022-11-09 09:59