Changing Our Minds: Social Innovations for Mental Health

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Psykisk hälsa är fortfarande ett av de mest eftersatta områdena inom global hälsa. Om det inte diskuteras, stimulerar det en omfattande försämring av mentalt välbefinnande, vilket aktivt bidrar till missbruk, misshandel, och potentiella dödsfall; en press särskilt märkbart bland ungdomar. Även om de existerar förblir potentialen för sociala innovationer som lösningar övervägande i mörkret. Denna Nordic Talk kommer att lyfta fram intergenerationella, tvärsektoriella erfarenheter av psykisk ohälsa och presentera nya, befintliga innovativa lösningar för mental hälsa. Den kommer att framhäva sociala entreprenörers röster, men ändå underlätta en tvärsektoriell diskussion med nyckelsektorsrepresentanter, för att sträva efter att förena de olika perspektiven.

Senast uppdaterad:
2023-06-01 10:52