Seminar Grønn Skipsfart i Norden: Green shipping – Nordic actions to foster European and global zero emission shipping

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

For å belyse mulighetene og sikre videre oppfølging ønsker Norge å arrangere et seminar i Brussel våren 2022 om tematikken med ministerdeltakelse. Skipsfart er del av "European Green Deal" og berøres direkte av "Fit for 55" - klimapakken som er gjenstand for forhandlinger på EU-nivå i 2022. Dette er prosjektet er faglig koblet til det fireårig prosjekt for etablering av et veikart for utrulling av bærekraftig nullutslippsdrivstoff til skipsfarten i Norden, som får oppstart vinteren 2022. Norge vil under sitt formannskap i Ministerrådet ha et særlig fokus på nullutslippsskipsfart i Norden. Regionen har store muligheter til å være ledende innen utviklingen av nullutslippssjøtransport, med mye gods og passasjertransport sjøveien landene imellom. Dette kan styrke regionens lederrolle i utvikling og implementering av nullutslippsløsninger i skipsfarten, som også bringer eksportmuligheter.

Senast uppdaterad:
2022-12-20 13:59