The dilemma of energy interdependence and national energy security – Nordic experiences

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

De flesta länder står inför dilemmat mellan att stärka det ömsesidiga energiberoendet som stöttar användningen av låga koldioxidutsläpp och förnybar energi på ena sidan och nationell energisäkerhet på andra sidan. De nordiska ländernas ömsesidiga energiberoende, inklusive högspänningsnät och gemensamma energimarknader, är avgörande för att nå regionens ambitiösa utsläppsmål. Detta Nordic Talk syftar till att ta itu med energidilemmat; presentera Nordens erfarenheter och reflektera över dess relevans för Singapore och Sydostasien. Det kommer att hållas som en del av Singapore International Energy Week 2022, och engagerar 50+ nyckelintressenter i den nordisk-Singapores regering, akademi och företagssamarbete.

Senast uppdaterad:
2023-08-23 10:08