Nordisk arbeidsgruppe for biologisk mangfold NBM

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Den overordnede målsætning for den nordiske arbejdsgruppe for biologisk mangfoldighed er at arbejde for at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed, samt en bæredygtig anvendelse og reduceret tab og fragmentering af natur- og kulturmiljøer. Desuden skal gruppen arbejde for, øget viden om klimaeffekter på naturen og klimatilpasnings-mulighederne, at Aichi-målene nås, og udviklingen af et globalt rammeværk efter 2020 til integrering i Agenda 2030. Derudover skal gruppen arbejde med udviklingen af yderligere viden om økosystem-tjenester, herunder natur- og kulturmiljøer som grundlag for friluftslivet. Gruppen skal også bidrage til samarbejdet og erfaringsudveksling om naturens kvaliteter og tjenester. Gruppen skal indenfor sit arbejdsfelt bidrage til opfyldelsen af de globale bæredygtighedsmål i Agenda 2030.

Senast uppdaterad:
2021-12-12 20:14