Förmedling och uppskalning av resultaten från aktionsforskningsprojekt om vuxnas digitala färdigheter ”Livslang lærings rolle i den digitale transformation og digitale inklusion” (2021-2022).

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

NVL Digital, en av NVL:s nätverk, har genomfört ett forsknings- och utvecklingsprojekt med mål att identifiera aktuella nordiska utmaningar och bidra till gemensamma nordiska lösningar för att stödja lärande för alla och utveckling av vuxnas digitala färdigheter. Detta inkluderar både vuxnas grundläggande digitala färdigheter, digitala färdigheter som efterfrågas i arbetslivetog färdigheter som vuxna behöver för att vara aktiva medborgare i en digitaliserat Norden. Dessutom är en nätbaserad verktygslåda för vägledare, IT-stödpersoner och utbildare under utveckling med utgångspunkt i forskningsprojektets resultat. Verktygslådan hjälper till i det konkreta arbetet att identifiera hinder för digital inklusion och kan användas på många olika nivåer. Tillsammans med rekommendationerna utgör verktygslådan en kvalitetscheck för alla som arbetar med digital delaktighet. NVL-Digital anser att ytterligare förfining och testande av verktygslådan krävs för att mainstreama och uppskalera resultat

Senast uppdaterad:
2023-10-12 14:25