Circular Economy Conference - how Nordic countries can take the lead

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordisk arbeidsgruppe for sirkulær økonomi (NCE) arrangerer en nordisk konferanse om sirkulær økonomi, tentativt 16. juni i år, for å stimulere dialog om sirkulær økonomi mellom myndigheter, næringsliv, forskere og sivilt samfunn. Det tas sikte på å løfte fram resultater fra arbeidsgruppen NCEs arbeid og at dette danner et utgangspunkt for diskusjon om hvordan det nordiske samarbeidet på feltet kan styrkes. Det legges opp til at konferansen samler om lag 80-100 personer fysisk og vil også være tilgjengelig online for baltiske land, Russland og Tyskland mfl som har vist interesse for nordisk samarbeid på feltet. Den vil støtte opp om norsk formannskap i Nordisk ministerråd og den nordiske visjonen. Konferansen vil finne sted i Norge og det tas sikte på deltakelse av norsk klima- og miljøminister, EU-kommisjonen og OECD ved åpningen. Etter en anbudskonkurranse er PlanMiljø valgt ut som konsulent for å bistå med planleggingen og gjennomføring av arrangementet.

Senast uppdaterad:
2022-02-21 12:48