Informationstjänst - Gränstjänsten SE-FI-NO 2023-2025

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordkalottrådet är värd för Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge som sprider information om frågor som en aktör ska ta hänsyn till när hen planerar etablera sig eller ta anställning i ett annat nordiskt land. Gränstjänsten SVE-FI-NO har tre kontor, i TorneåHaparanda, i Skibotn och i Alta. Kontoren tar emot personliga besök, sprider information via hemsidan, facebook, och twitter samt genom att arrangera egna evenemang eller medverka i tillställningar som någon annan aktör på Nordkalotten organiserar. Gränstjänsten registrerar förekommande gränshinder, vidaresänder information om dem till Nordiska Gränshinderrådet och bistår att söka lösningar till dem. Gränstjänsten SVE-FI-NO ingår i det nordiska nätverket av informationstjänster som finansieras av Nordiska ministerrådet och deltar aktivt i de möten och evenemang som nätverket arrangerar.

Senast uppdaterad:
2022-10-17 17:19