Nordiskt möte om sexuella övergrepp mot barn på internet

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektet innebär att ett nordiskt expertmöte genomförs i Lund den 30-31 maj 2018 mellan representanter for ansvarliga departement och polismyndigheter i syfte att identfiera och beskriva åtgärder för att förstärka och utveckla det nordiska samarbetet mot sexuella övergrepp mot barn på internet. Avsikten är att mötet ska möjliggöra ett utbyte mellan nordiska experter och leda fram till ett underlag för fortsatt behandling inom det nordiska polissamarbetet. Mötet planeras äga rum i anslutning till det nordiska justitieministermötet, MR-lag, i Lund den 31 maj- 1 juni 2018 och förläggs på ett sådant sätt att det kan ske en avrapportering direkt till MR-lag som därvid kan diskutera resultatet av mötet, möjligen besluta om en övergripande inriktning och möjligen följa upp vidtagna åtgärder vid nästkommande möte i MR-lag.

Senast uppdaterad:
2021-09-06 14:52