Arbejdsmarkedsudvalget: Sekretær for Arbejdsmarkedsudvalget 2019-2020

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Utskottssekreteraren tjänar å Ministerrådssekretariatets vägnar Arbetsmarknadsutskottet under ÄK-A. Utskottssekreteraren finansieras av utskottets projektmedel och har till uppgift att sköta det löpande administrativa arbetet samt att stötta ordförandeskapet. Utskottsekreterarens löpande arbetsuppgifter inkluderar bland annat att sköta kontakten med de projekt som finansieras av utskottet och att stödja utskottsmedlemmarna med att utvärdera dessa samt att arbeta med att samla in och utvärdera ansökningar om projektmedel. Utskottssekreteraren har vidare som uppgift att leverera materiel och upplysningar från utskottet till ministerrådssekretariatet för vidare spridning till ministerrådet (MR-A) och ämbetsmannakommittén (ÄK-A).

Senast uppdaterad:
2022-06-03 13:53