Norges ordførerskap 2022: Seminar om de nordiske landenes regler om datalagring

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Den teknologiske utviklingen i våre samfunn har medført endrede kommunikasjonsvaner, som igjen har åpnet opp for nye muligheter til både å begå kriminalitet og unndra seg straffeforfølgning. Som følge av dette er opplysninger om elektronisk kommunikasjon stadig viktigere i etterforskningen av straffbare forhold. Flere internasjonale rettskilder oppstiller rammer for den nasjonale lovgivningen på dette området. Kommunikasjonsverndirektivet (2002/58/EF) skal sikre fortrolighet for kommunikasjon som foregår via offentlige kommunikasjonsnett og offentlig tilgjengelige elektroniske kommunikasjonstjenester,og setter grenser for lagring og utlevering av informasjon om elektronisk kommunikasjon til myndighetene. Direktivet er tolket gjennom flere dommer fra EU-domstolen.Disse er av betydning for det handlingsrommet landene har for å finne riktig balanse mellom kriminalitetsbekjempelse og person- og kommunikasjonsvern, - en balanse som er viktig for å sikre et sosialt bærekraftig Norden på sikt

Senast uppdaterad:
2024-02-12 13:32