Civic outreach - civic education for all

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektet syftar till att öka förståelsen för folkbildning som mål och metod, för att sedan nå utsatta grupper (migranter, personer med funktionsutmaningar osv). Detta kommer att göras genom att involvera organisationer som med ett brett kontaktnät och ett högt förtroendekapital har kapaciteten att nå de grupper som särskilt behöver stärkas genom folkbildning. Många i dessa grupper saknar möjligheten att ta del av de bildningsinsatser som erbjuds. Projektet kommer att: Undersöka behovet av folkbildning bland de deltagande organisationernas målgrupper. Ta fram ett material med pedagogiska metoder, blanda annat för uppsökande och inkludering av underrepresenterade grupper Skapa möjligheten för kunskapsutbyte och mellan de deltagande organisationerna för att stärka kapaciteten att möta behovet av bildande insatser Skapa förutsättningar för lokala workshops för att identifiera bildningsbehovet hos utsatta och svårnådda grupper

Senast uppdaterad:
2022-03-29 10:52