Nordic Baltic conference on governance and the energy delivery on the European Green Deal 2022

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Prosjektet er en konferanse i Nordisk Baltisk 8 kontekst som vil ta for seg enerrgidiomensjonen ved EUs store prosjekt om European Green Deal. Dette vil være en konferanse i oktober/november 2022 og samle mange viktige internasjonale organisasjoner, relevante myndigheter på nordisk og baltisk side samt eksperter fra industrien og forskningsmiljøer.

Senast uppdaterad:
2022-08-29 15:41