Nordisk Samisk Institutts forskningsvirksomhet (NSI) 2020-2023

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordiska ministerrådet har finansierat Nordisk Samisk Institutt (NSI) i Guovdageaidnu / Kautokeino sedan 1973. NSI blev 2005 en del av Sámi allaskuvla / Samisk høgskole, där det nordisk-samiska forskningsprogrammet fortsätter med finansiering direkt från Nordiska ministerrådet (25 %) och från Norge (50 %), Sverige (15 %) och Finland (10 %). Verksamheten vid NSI / Samisk høgskole bidrar till den nordiska visionens strategiska prioritering Ett socialt hållbart Norden, och särskilt till visionens tolfte mål Tillit och sammanhållning i Norden. De forsknings- och utvecklingsprojekt som har blivit finansierade av forskningsprogrammet har betydelse i de land där samer bor. Projekten ligger huvudsakligen innanför följande discipliner eller teman: språkvetenskap, pedagogik, traditionell kunskap, renskötsel, religionshistoria, duodji, litteraturvetenskap och journalistik.

Senast uppdaterad:
2023-06-26 10:53